Resor med V

Israel & Petra

På Tempelbergets topp

Jerusalem del 2

TEMPELBERGET. ENTRÈN NÄRMAST, KLAGOMUREN LÄNGST TILLVÄNSTER. KLIPPMOSKÉN UPPE TILL VÄNSTER, AL-AQSA TILL HÖGER

Att ta sig upp på Tempelberget till de muslimska helgedomarna är inte så lätt. Det finns flera passager från gamla staden men där får endast lokalbefolkningen passera. Vi turister måste passera genom gränskontrollen vid stora entrén till klagomuren, men inte genom de stora ingångarna, istället hänvisas man till en betydligt mindre port vid sidan av, och den är oftast stängd. Tidigt på morgonen är det möjligt att få passera de beväpnade vakterna och därefter gå igenom den långa brotunnel som syns till höger om Klagomuren på bilden ovan. Vid tunnelns slut står vakter vid en ny port in till platån. Kvinnor måste här dölja hår och axlar.

Men klarar man att ta sig igenom hindren så är det absolut värt mödan. Här uppe på Tempelberget finns flera byggnader och gamla romerska ruiner. Mest imponerande är den otroligt vackra Klippmoskén med sin intrikata ornamentik. Det är ingen moské idag men döljer innanför sina väggar den klippa från vilken profeten Muhammed sägs ha lyfts upp till himlen. Tyvärr får inte icke-muslimer gå in där. Men de fascinerande mosaiker som klär hela byggnaden är mer än nog fröjd för ögat.

I jämförelse med klippmoskén är Al-Aqsa-moskén är nästan chockerande ordinär en intetsägande fyrkantig byggnad. Men den är helt central i det religiösa livet, och kring den ser vi grupper av kvinnor eller barn som läser Koranen och diskuterar.

FREDAGSBÖN I JERUSALEM, BÖNEUTROP FRÅN AL-AQSA.

"Kvinnorna har lagt sina handväskor, ringar och andra föremål på stenen för att ladda dem med helighet"

Längre västerut i Gamla Staden finns den Heliga Gravens Kyrka. Den ligger på en innergård och har ett anspråkslöst yttre. Men innanför dörrarna är den som ett kristet varuhus där olika trossamfund har var sitt ”bås” bredvid varandra, i två våningar.

Alldeles innanför dörren ligger kvinnor på knä framför en stor platt sten där Jesus kropp sägs ha lagts för att tvättas före begravningen. Kvinnorna har lagt sina handväskor, ringar och andra föremål på stenen för att ladda dem med helighet. Och tur, får man förmoda.

En bit in i byggnaden, vid den påstådda platsen för Jesus grav, ligger ett grekisk-ortodoxt kapell. Till ingången ringlar köerna oändligt långa.

Egentligen finns det inte så mycket som talar för att detta skulle vara den verkliga platsen för graven. Kyrkan byggdes ursprungligen på 300-talet på en plats där man antog att den kan ha legat. Då hade staden drabbats av stor förödelse på grund av två uppror som slogs ner brutalt av de romerska härskare som erövrade Jerusalem ca år 63 e kr. Att hitta den exakta gravplatsen nästan 300 år senare kan inte ha varit så lätt.

I nästa avsnitt kliver vi ner i Jerusalems underjord och mörka historia. Och vi hamnar i en flodvåg av svartklädda män på jakt efter lyckan, samt försöker tjata till oss receptet på stans bästa hummus. 

Lämna en kommentar